Acer Aspire

Acer Aspire F5 phiên bản 2016 – Định nghĩa mới cho laptop sinh viên

Acer Aspire F5 phiên bản 2016 – Định nghĩa mới cho laptop sinh viên

  • 28/06/2016 15:38

Pin 12 tiếng, màn hình Full HD cùng bàn phím backlit, Acer Aspire F5-573-34LE đã định nghĩa lại hoàn toàn khái niệm laptop sinh viên. Nếu như trước đây các hãng xác định laptop sinh viên chỉ là cấu hình đủ tốt để học tập thì với Aspire F5 phiên bản 2016, Acer đã như […]Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com