Apple dùng sạc không dây

Khi Apple sẵn sàng, sạc không dây mới thành chuẩn phổ thông

Khi Apple sẵn sàng, sạc không dây mới thành chuẩn phổ thông

  • 28/02/2017 09:52

Sạc không dây là ý tưởng tuyệt vời, tuy nhiên, quá nhiều nhà sản xuất và công nghệ khác nhau khiến nó trở nên phức tạp và khó phổ cập. Nguyên lý của sạc không dây cực kỳ đơn giản: Đặt điện thoại xuống và xem nó sạc tự động, không cần tìm kiếm dây […]


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com