apple music

Apple đang dần chuyển sang kiếm tiền từ dịch vụ

Apple đang dần chuyển sang kiếm tiền từ dịch vụ

  • 06/04/2016 10:22

Khi phần cứng của Apple có chiều hướng chậm lại thì Tim Cook đang định hướng Apple kiếm tiền từ các dịch vụ, phần mềm, dựa vào hơn nửa tỷ thiết bị chạy nền tảng của họ
Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com