Asus K501UX

Top 5 laptop màn hình siêu nét đáng chú ý

Top 5 laptop màn hình siêu nét đáng chú ý

  • 05/04/2016 11:59

Màn hình độ phân giải cao, ngoại hình đẹp và hiệu năng mạnh là những yếu tố giúp những mẫu dưới đây gây sự chú ý trong số các laptop màn hình siêu nét.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com