Asus ZenPad Z8

Asus sắp ra mắt máy tính bảng ZenPad Z9

Asus sắp ra mắt máy tính bảng ZenPad Z9

  • 05/05/2017 15:59

Sản phẩm tiếp nối mẫu máy tính bảng ZenPad Z8 chạy Android nhiều khả năng sẽ sớm được Asus tung ra thị trường một ngày gần đây.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com