bán lẻ

VNG đang ưu tiên vào sản xuất phần cứng thay vì bán lẻ

VNG đang ưu tiên vào sản xuất phần cứng thay vì bán lẻ

  • 08/07/2016 11:03

Đại diện từ VNG xác nhận rằng, họ đang tập trung chủ yếu vào sản xuất phần cứng nhằm cung cấp các thiết bị, linh kiện… tạo thuận tiện trong công việc quản lý và tạo nên một chuỗi khép kín, mang lại hiệu quả về tài chính hơn. Mảng bán lẻ vẫn chưa phải là mục tiêu của VNG trong tương lai gần.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com