bán mình

Apple từng suýt thuộc về General Electric với giá 2 tỷ USD

Apple từng suýt thuộc về General Electric với giá 2 tỷ USD

  • 04/04/2016 20:37

Là công ty giá trị lớn nhất thế giới vào thời điểm hiện tại với giá trị thị trường hơn 615 tỷ USD, nhưng ít người biết được rằng Apple đã từng suýt phải “bán mình” với giá chỉ 2 tỷ USD vào thời điểm công ty gặp phải những khó khăn về tài chính và suýt bị phá sản.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com