bàn phím ảo

5 cách nhập liệu cực nhanh trên smartphone

5 cách nhập liệu cực nhanh trên smartphone

  • 07/03/2017 11:18

Những giải pháp này có thể áp dụng đối với bất kỳ smartphone nào có bàn phím cảm ứng, từ iPhone cho đến điện thoại Android, Windows Phone và BlackBerry. Khi cầm điện thoại bằng hai tay, bạn có thể sử dụng ngón cái của cả tay trái và tay phải để nhập ký tự; […]


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com