Bảo Mật MạngCẩn thận phần mềm độc hại giả dạng cảnh báo trong Windows

Cẩn thận phần mềm độc hại giả dạng cảnh báo trong Windows

  • 18/03/2017 09:42

Một phần mềm lừa đảo mới xuất hiện trên internet, được lập trình để bật lên mỗi khi Windows gặp một ứng dụng bị treo, gợi ý nạn nhân gọi đến số điện thoại hiển thị trên màn hình để được hỗ trợ. Theo Neowin, Event Monitor là một dạng trojan được phát triển bởi […]


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com