bảo trì máy tính

3 nguyên nhân phổ biến gây hỏng mainboard PC

3 nguyên nhân phổ biến gây hỏng mainboard PC

  • 28/11/2016 09:07

Hãy lưu ý những tình huống thường xảy ra sau đây để tránh làm hỏng bo mạch chủ máy tính của bạn. Hiện tượng ngắn mạch Bo mạch chủ máy tính về cơ bản là một bản mạch chứa các đường dẫn điện cũng như dữ liệu, rồi chuyển điện năng được cấp từ bộ […]


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com