bluetooth

Google Pixel và Pixel XL vẫn chưa dứt lỗi Bluetooth

Google Pixel và Pixel XL vẫn chưa dứt lỗi Bluetooth

  • 29/03/2017 09:23

Dường như bản cập nhật tự động được Google phát hành cho người dùng smartphone Pixel XL và Pixel XL vẫn chưa trị dứt hẳn lỗi tự tắt Bluetooth trên thiết bị này. Hôm 24/3, Google từng chính thức tuyên bố đã hoàn tất công đoạn khắc phục lỗi kết nối Bluetooth tự động ngắt […]


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com