Bo mạch chủ

Asus ra mắt bo mạch chủ ROG Strix X99 Gaming

Asus ra mắt bo mạch chủ ROG Strix X99 Gaming

  • 16/05/2016 10:15

ROG Strix X99 Gaming không chỉ hỗ trợ phần cứng thế hệ mới nhất, nhiều tính năng tối ưu cho game mà còn sở hữu hệ thống đèn LED đầy hấp dẫn.Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com