bộ vi xử lý

Lợi nhuận kém, Intel rời bỏ thị trường di động

Lợi nhuận kém, Intel rời bỏ thị trường di động

  • 04/05/2016 14:56

Intel hiện đang tiến tới việc dừng sản xuất các bộ xử lý Atom trong bối cảnh lợi nhuận từ thị trường sản phẩm di động bị hút về phía các mẫu điện thoại, máy tính bảng chạy chip Apple và ARM .


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com