BPhone

Kỹ sư Qualcomm đánh giá cao thiết kế ăng-ten của Bphone 2

Kỹ sư Qualcomm đánh giá cao thiết kế ăng-ten của Bphone 2

  • 01/08/2017 09:14

Một nhóm kỹ sư Qualcomm đã tham gia đánh giá chất lượng điện thoại của Bkav về khả năng thu phát sóng, tốc độ truyền nhận dữ liệu.  Tại Hội thảo Quốc tế 4G LTE 2017 ngày 27/7 tại Hà Nội, ông Thiều Phương Nam, Tổng giám đốc Qualcomm Đông Dương, cho biết hãng tiếp […]


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com