case smartphone siêu bền

Smartphone Galaxy S7 Active có thêm màu vàng đồng

Smartphone Galaxy S7 Active có thêm màu vàng đồng

  • 18/05/2016 11:33

Nhiều khả năng Samsung cũng sẽ mang đến nhiều tùy chọn màu sắc thay vì chỉ gói gọn trong vài màu đặc chủng theo phong cách thiết kế smartphone siêu bền trước đây.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com