chặn quảng cáo


Nhiều người Việt khóa quảng cáo khi duyệt web trên di động

Nhiều người Việt khóa quảng cáo khi duyệt web trên di động

  • 02/06/2016 13:53

21% trong tổng số 1,9 tỷ người dùng smartphone trên toàn cầu đang sử dụng các công cụ chặn quảng cáo khi duyệt web, trong đó Việt Nam cũng là một trong những quốc gia có số người chặn quảng cáo trên smartphone đông nhất. Đây là một điều đáng lo ngại với các trang web, vốn “sống” dựa vào quảng cáo.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com