chip Wi-Fi

Apple bị kiện vi phạm bằng sáng chế Wi-Fi

Apple bị kiện vi phạm bằng sáng chế Wi-Fi

  • 01/06/2016 10:34

Đại học Caltech kiện Apple vi phạm 4 bằng sáng chế chip Wi-Fi hôm thứ 5 tuần qua, cho rằng hãng đã cố tình sử dụng công nghệ có bản quyền trong nhiều sản phẩm, từ iPhone 5 đến nay. Đại học Caltech, Mỹ, hy vọng đơn kiện sẽ khiến Apple ngưng bán các sản […]


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com