Chợ Ứng Dụng
Google cho phép chia sẻ ứng dụng cho nhiều người

Google cho phép chia sẻ ứng dụng cho nhiều người

  • 14/07/2016 10:30

Chức năng mới cho phép bạn chia sẻ ứng dụng hoặc nội dung đa phương tiện cho 6 người trong nhóm, đồng thời kiểm soát chặt chẽ quá trình mua sản phẩm tính phí trên cửa hàng Google Play.


Apple Store bị sự cố, Việt Nam cũng ảnh hưởng

Apple Store bị sự cố, Việt Nam cũng ảnh hưởng

  • 06/05/2016 11:38

Chiều 5.5, hàng loạt người dùng ở nhiều nơi trên thế giới đã lên tiếng phản ánh việc không thể tìm được ứng dụng cần cài đặt, khi sử dụng tính năng tìm kiếm trong App Store.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com