cntt

Tăng cường nhận thức về an toàn thông tin

Tăng cường nhận thức về an toàn thông tin

  • 06/06/2016 11:43

Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Quyết định 898/QĐ-TTg phê duyệt phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ bảo đảm an toàn thông tin mạng giai đoạn 2016-2020.


Thị trường nhân lực CNTT Việt Nam: “Kỳ vọng lớn” của Luxoft

Thị trường nhân lực CNTT Việt Nam: “Kỳ vọng lớn” của Luxoft

  • 07/04/2016 14:57

Luxoft – một trong những doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực cung cấp giải pháp và dịch vụ công nghệ cao cấp – đánh giá cao tiềm năng của thị trường nhân lực CNTT tại Việt Nam và lựa chọn Việt Nam như một “kỳ vọng lớn“ (the next big thing) của doanh nghiệp này.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com