công nghệ sạc pin

Quick Charge 3.0 tương thích với USB Type-C

Quick Charge 3.0 tương thích với USB Type-C

  • 27/04/2016 15:43

Qualcomm vừa có phản hồi liên quan đến những lo ngại về khả năng tương thích của Quick Charge 3.0 với USB Type-C, từ đó có thể gây hại cho thiết bị.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com