Dell Inspiron

Dell Inspiron AIO 5459 – Vượt xa mọi mong đợi

Dell Inspiron AIO 5459 – Vượt xa mọi mong đợi

  • 04/07/2016 17:51

Inspiron AIO 5459 là sản phẩm công nghệ lý tưởng, không chỉ mang đến cho người dùng trải nghiệm hoàn hảo, mà còn là những giờ phút giải trí tuyệt vời dù đang ở văn phòng hay gia đình.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com