dung lượng data

3 ứng dụng Android miễn phí quản lý lưu lượng dữ liệu mạng 3G/Wifi

3 ứng dụng Android miễn phí quản lý lưu lượng dữ liệu mạng 3G/Wifi

  • 09/04/2016 09:42

Nếu không được cấu hình để tiết kiệm thì các ứng dụng Android “ngốn” khá nhiều lưu lượng dữ liệu mạng. Điều đó khiến cho gói dữ liệu internet của người dùng có thể sẽ “cạn kiệt” chỉ trong vòng một thời gian ngắn. Do đó, bạn cần nên có những ứng dụng thống kê lưu lượng sử dụng dữ liệu mạng, giúp bạn quản lý một cách tốt nhất.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com