Galaxy J5 Prime

Samsung công bố mẫu smartphone Galaxy J5 Prime

Samsung công bố mẫu smartphone Galaxy J5 Prime

  • 02/12/2016 10:52

Sau thành công của phiên bản Galaxy J7 Prime, Samsung vừa tiếp tục giới thiệu một mẫu smartphone tầm trung mới là chiếc Galaxy J5 Prime với mức giá dưới 5 triệu đồng.


Samsung công bố mẫu smartphone Galaxy J5 Prime

Samsung công bố mẫu smartphone Galaxy J5 Prime

  • 01/12/2016 10:35

Sau thành công của phiên bản Galaxy J7 Prime, Samsung vừa tiếp tục giới thiệu một mẫu smartphone tầm trung mới là chiếc Galaxy J5 Prime với mức giá dưới 5 triệu đồng.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com