Galaxy S4

Thiết bị chạy BlackBerry 10 không còn được sản xuất

Thiết bị chạy BlackBerry 10 không còn được sản xuất

  • 02/07/2016 10:50

Một email vừa rò rỉ, được cho là gửi đến Thượng viện Mỹ và các nhà mạng lớn như Verizon, AT&T, xác nhận thông tin BlackBerry không còn sản xuất thiết bị chạy BlackBerry 10. Theo Neowin, email cho biết BlackBerry không còn sản xuất thiết bị chạy nền tảng BlackBerry 10 do chính mình […]


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com