game

Angry Birds quay lưng với thiết bị Windows

Angry Birds quay lưng với thiết bị Windows

  • 13/07/2016 11:48

Tin không vui dành cho người dùng thiết bị Microsoft là nhà phát triển game Rovio cho biết sẽ ngừng hỗ trợ điện thoại cũng như máy tính chạy nền tảng Windows.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com