hệ điều hành


Hơn 300 triệu thiết bị cài đặt Windows 10

Hơn 300 triệu thiết bị cài đặt Windows 10

  • 06/05/2016 17:37

Microsoft vừa đưa ra thông báo sau một thời gian tung ra thị trường, hiện tại hệ điều hành Windows 10 đã chính thức chạm mốc có 300 triệu thiết bị đang sử dụng.Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com