HTC U 11

Smartphone HTC U 11 trang bị RAM 6GB

Smartphone HTC U 11 trang bị RAM 6GB

  • 03/05/2017 08:39

Không chỉ trang bị bộ xử lý hàng khủng từ Qualcomm, mẫu smartphone cao cấp HTC U 11 cũng sẽ sở hữu RAM 6GB tựa như Samsung Galaxy C9 Pro.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com