iPad 9.7

iPad 9.7 thế hệ mới khó sửa chữa

iPad 9.7 thế hệ mới khó sửa chữa

  • 31/03/2017 14:57

Phát hiện từ cuộc đại phẫu phần cứng cho thấy chiếc iPad 9.7 vừa ra mắt gần đây cũng có thiết kế chẳng mấy khác biệt với mẫu iPad Air vốn cũng được xếp hạng cực kỳ khó sửa chữa. Tính đến thời điểm hiện tại, chiếc iPad 9.7 thế hệ mới cũng chỉ mới […]


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com