iPhone 5C


Không cần Apple, chính phủ Mỹ đã mở được iPhone của khủng bố

Không cần Apple, chính phủ Mỹ đã mở được iPhone của khủng bố

  • 29/03/2016 15:12

Bộ Tư pháp Mỹ vừa cho biết đã mở được chiếc iPhone 5C của tên khủng bố Syed Farook, kẻ đã thực hiện vụ xả súng hồi tháng 12 năm ngoái, mà không cần sự giúp đỡ của Apple. Điều này có thể kết thúc cuộc tranh cãi kéo dài xung quanh việc Apple từ chối giúp đỡ chính phủ Mỹ mở khóa chiếc iPhone này.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com