iPhone 7 Pro

Nhà mạng Trung Quốc lại vô tình làm lộ thông tin iPhone mới

Nhà mạng Trung Quốc lại vô tình làm lộ thông tin iPhone mới

  • 05/08/2016 08:51

China Unicom, một trong những nhà mạng lớn nhất Trung Quốc và là nhà mạng lớn thứ 4 thế giới vừa vô tình là lộ nhiều thông tin chi tiết liên quan đến phiên bản iPhone mới (iPhone 7) của Apple. Đây không phải là lần đầu tiên một nhà mạng Trung Quốc làm lộ thông tin iPhone trước khi ra mắt.Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com