iWork

Office 365: Ván cờ cao tay của Microsoft

Office 365: Ván cờ cao tay của Microsoft

  • 16/07/2016 09:10

Từ bỏ phần lớn tham vọng ‘Windows – only’ và loại bỏ các ứng dụng trên nền tảng web, Microsoft đã biến Office 365 thành vị tân vương của đế chế phần mềm văn phòng.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com