jail break thành công

iOS 10.1.1 vừa ra mắt đã bất ngờ bị bẻ khóa (jailbreak)

iOS 10.1.1 vừa ra mắt đã bất ngờ bị bẻ khóa (jailbreak)

  • 07/11/2016 11:28

Một người đàn ông tên Luca Todesco vừa khoe chiến tích mới nhất của mình trên tài khoản Twitter về việc đã Jailbreak thành công iPhone 7 trên nền tảng iOS 10.1.1. Đây là người đầu tiên công bố việc Jailbreak thành công phiên bản iOS mới nhất của Apple. Cụ thể, Luca Todesco đã […]


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com