Làm Phim Hoạt Hình

Google tung ứng dụng làm phim cho trẻ em

Google tung ứng dụng làm phim cho trẻ em

  • 13/01/2017 15:19

Toontastic 3D là một ứng dụng rất đặc biệt vừa được Google phát hành, có thể giúp các em nhỏ tự tạo ra những bộ phim hoạt hình 3D vui nhộn.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com