Lenovo Vibe K4 Note

Lenovo K4 Note có thêm bản vỏ gỗ

Lenovo K4 Note có thêm bản vỏ gỗ

  • 15/07/2016 09:08

Ngoài bộ ‘áo khoác’ bằng gỗ, chiếc Lenovo K4 Note Wooden Edition không có bất kỳ thay đổi nào về cấu hình máy.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com