lg g5

LG G5 có thiết kế dễ sửa chữa

LG G5 có thiết kế dễ sửa chữa

  • 07/04/2016 09:21

Thiết kế dạng mô đun, sử dụng ít ốc vít và keo là những điểm khiến chiếc smartphone cao cấp LG G5 đạt 8/10 trong thang điểm mức độ dễ sửa chữa.
Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com