lịch sử công nghệ

Samsung đã từng trình làng đồng hồ thông minh từ năm 1999

Samsung đã từng trình làng đồng hồ thông minh từ năm 1999

  • 09/04/2016 09:33

Thị trường thiết bị đeo thông minh nói chung và đồng hồ thông minh nói riêng đã có sự bùng nổ trong những năm gần đây, nhưng trên thực tế những sản phẩm như vậy đã từng ra đời từ cách đây khá lâu. Năm 1999, Samsung đã từng trình làng một trong những chiếc smartwatch đầu tiên trên thế giới.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com