Lỗi Tìm Kiếm

Apple Store bị sự cố, Việt Nam cũng ảnh hưởng

Apple Store bị sự cố, Việt Nam cũng ảnh hưởng

  • 06/05/2016 11:38

Chiều 5.5, hàng loạt người dùng ở nhiều nơi trên thế giới đã lên tiếng phản ánh việc không thể tìm được ứng dụng cần cài đặt, khi sử dụng tính năng tìm kiếm trong App Store.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com