lướt web


3 trình duyệt thay thế hoàn hảo cho Google Chrome trên máy Mac

3 trình duyệt thay thế hoàn hảo cho Google Chrome trên máy Mac

  • 09/05/2016 18:23

Khi nghĩ về các trình duyệt web, chúng ta thường chỉ nghĩ ngay đến một vài trình duyệt phổ biến như Google Chrome, Internet Explorer, Safari của Apple hay Firefox của Mozilla. Nhưng vẫn có một số trình duyệt khác có sẵn mà bạn có thể trải nghiệm và thực sự thích sử dụng hơn những lựa chọn phổ biến trên.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com