MacBook loại bỏ âm thanh khởi động

Macbook Pro 2016 loại bỏ cả âm thanh khởi động máy

Macbook Pro 2016 loại bỏ cả âm thanh khởi động máy

  • 01/11/2016 09:59

Không chỉ loại bỏ trái táo phát sáng, các cổng USB, thẻ nhớ… mà Apple còn “gạch tên” luôn cả âm thanh khởi động máy quen thuộc trên dòng Macbook Pro thế hệ mới. Cụ thể, với Macbook Pro thế hệ mới, người dùng sẽ không còn nghe thấy bất cứ âm thanh thông báo […]


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com