MacBook mới

MacBook Pro mới sẽ không sử dụng phím ESC?

MacBook Pro mới sẽ không sử dụng phím ESC?

  • 26/10/2016 10:40

Thay vào đó, một phím chức năng ảo sẽ được sử dụng để thay thế nhiệm vụ của phím ESC – vốn là một trong những phím bấm quen thuộc nhất với người dùng máy tính.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com