Macbook Pro 15 inch

Bị tạp chí danh tiếng chê MacBook pin kém, Apple “sửng cồ”

Bị tạp chí danh tiếng chê MacBook pin kém, Apple “sửng cồ”

  • 26/12/2016 10:31

Lần đầu tiên tạp chí danh tiếng về tiêu dùng tại Mỹ Consumer Reports liệt máy tính MacBook Pro vào danh sách những sản phẩm không nên mua vì pin kém, vì vậy cũng không có gì khó hiểu khi Apple ngay lập tức “sửng cồ” và “làm việc ngay lập tức” với tạp chí.Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com