máy ảnh DSLR

Biến iPhone thành máy ảnh DSLR

Biến iPhone thành máy ảnh DSLR

  • 22/04/2016 15:09

Công ty có tên Miggo vừa khởi động dự án gây quỹ trên Kickstarter để sản xuất phụ kiện vỏ bảo vệ mang tên Pictar dành cho iPhone, giúp mang lại trải nghiệm chụp ảnh chuyên nghiệp hơn.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com