máy chiếu laser

Dell giới thiệu máy chiếu laser hỗ trợ 4k HDR

Dell giới thiệu máy chiếu laser hỗ trợ 4k HDR

  • 20/06/2017 08:30

Không chỉ cho chất lượng khung hình hứa hẹn, mẫu máy chiếu Dell Advanced 4K Laser Projector còn hấp dẫn bởi có thể trình chiếu khung hình 100 inch chỉ từ cự ly tầm 10 cm.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com