máy in

Sử dụng smartphone như một máy in 3D

Sử dụng smartphone như một máy in 3D

  • 05/04/2016 10:19

(PCWorldVN) Mô hình máy in 3D này có thể sử dụng ánh sáng từ màn hình smartphone iOS, Android hay Windows Phone cùng với ứng dụng đi kèm để tạo ra vật thể. Cơ hội vàng cho máy in 3D ‘Made in Vietnam’ Rabbit Proto – Máy in 3D có thể in mạch điện tử […]


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com