MediaTek Helio

Samsung Galaxy On7 Pro phiên bản 2017 lộ cấu hình

Samsung Galaxy On7 Pro phiên bản 2017 lộ cấu hình

  • 07/04/2017 09:36

Đặc tả kỹ thuật rò rỉ cho thấy chi tiết nâng cấp đáng chú ý của phiên bản 2017 so với mẫu Galaxy On7 Pro hiện tại chính là kích thước và độ phân giải màn hình. Galaxy On7 Pro là mẫu smartphone cận trung cấp có giá bán khá hấp dẫn từng được Samsung […]


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com