miễn phí

5 ứng dụng miễn phí có hạn cho iOS ngày 17/6

5 ứng dụng miễn phí có hạn cho iOS ngày 17/6

  • 19/06/2017 09:47

Các nhà phát triển phần mềm đang cho người dùng cơ hội được tải phần mềm miễn phí trong thời gian có hạn. Dưới đây là các ứng dụng miễn phí có hạn trên App Store của iOS.


6 ứng dụng miễn phí có hạn cho iOS ngày 11/1

6 ứng dụng miễn phí có hạn cho iOS ngày 11/1

  • 11/01/2017 15:08

Các nhà phát triển phần mềm đang cho người dùng cơ hội được tải phần mềm miễn phí trong thời gian có hạn. Dưới đây là các ứng dụng miễn phí có hạn trên App Store của iOS.


Từ 30/7, Windows 10 không còn là miễn phí

Từ 30/7, Windows 10 không còn là miễn phí

  • 07/05/2016 09:48

Nếu bạn vẫn chưa nâng cấp máy tính từ hệ điều hành Windows 7, 8, hoặc 8.1 lên Windows 10, thì bây giờ, bạn nên cân nhắc lại điều đó. Microsoft đã xác nhận rằng ngày 29 tháng 7 sẽ là ngày cuối cùng để người dùng nâng cấp lên Windows 10 mà không phải trả phí.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com