Samsung Galaxy S7

Top 5 điện thoại vừa mở bán

Top 5 điện thoại vừa mở bán

  • 04/05/2016 14:30

Ngoài các tên tuổi đình đám, danh sách điện thoại vừa mở bán tại Việt Nam còn có 2 sản phẩm mang thương hiệu Intex.Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com