Trusomoi

Nhân viên Apple bất ngờ không muốn chuyển sang ‘trụ sở phi thuyền’

Nhân viên Apple bất ngờ không muốn chuyển sang ‘trụ sở phi thuyền’

  • 10/08/2017 11:12

John Gruber, điều hành trang web Daring Fireball, cho biết đang có một cuộc “nổi loạn” bởi các nhân viên Apple xung quanh kế hoạch chuyển sang trụ sở mới Apple Park.  Theo Neowin, người phụ trách kỹ thuật phần cứng tại Apple Johny Srouji đã gặp một số phản ứng về sự phiền phức trong […]


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com