Chat riêng tư trên Facebook có thể bị đọc lén

Tính năng trò chuyện (Messenger) của Facebook exists lỗ hổng nghiêm trọng cho phép tin tặc xem mọi nội phân trên which.

Theo nhà nghiên cứu bảo mật Ysrael Gurt, one lỗ hổng trong hệ thống of Facebook cho phép kẻ tấn công truy cập thông tin, hình ảnh, tập tin đính kèm trên Messenger, result ảnh hưởng to between one tỷ users.

Lỗ hổng Originull cho phép tin tặc đọc thông tin trên messenger have been Facebook vá.

Để khai thác, hacker lừa nạn nhân truy cập vào trang web an store mã độc. Khí bấm vào, all cuộc hội thoại of users, kẻ cả trên trình duyệt web hay qua ứng dụng trên điện thoại, will be read trộm. Lỗ hổng be set tên “Originull”, exists in máy chủ riêng biệt phụ trách tính năng trò chuyện of Facebook.

Tuy nhiên, lỗi This is not affects tính năng trò chuyện bí mật (Conversations Secret) which Facebook Messenger mới triển khai. Hội thoại bí mật chỉ hoạt động trên all devices with support for mã hóa đầu – cuối be dữ liệu been bảo mật.

“Lỗ hổng trong messenger đặc biệt nghiêm trọng, not only bởi số lượng người bị ảnh hưởng much cao, but còn bởi tác động lên cả máy tính and devices di động”, Stas Volfus, Giám đốc Công nghệ of BugSec nói. Sông before all the information This is công khai, Facebook have been báo cáo, thừa nhận and hoàn thành vá lỗi.

  • Trần Quang Tú
  • 15/12/2016

Bình luận

Gửi bình luận

Email của bạn sẽ không hiển thị ra bên ngoài. Vui lòng điền thông tin vào mục được đánh dấu *

Bạn có thể sử dụng các thẻ HTML và các thuộc tính: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com