Intel trình diễn ổ cứng có tốc độ siêu “khủng”

Tại Diễn đàn Nhà phát triển Intel (IDF) 2016 diễn ra tại Trung Quốc, Intel đã trình diễn loại ổ cứng SSD sử dụng công nghệ 3D Xpoint cho tốc độ copy dữ liệu đạt mức 2Gbps, nhanh gấp 1.000 lần loại ổ cứng NAND thông thường.

20160417175028-intel-3d-xpoint

Chưa hết, loại ổ SSD mới còn bền hơn ổ NAND 1.000 lần và có mật độ lưu trữ dữ liệu cao hơn 10 lần loại DRAM thông thường. Tuy nhiên, không như DRAM, dữ liệu vẫn có thể truy cập được ngay cả khi thiết bị mất năng lượng.

3D Xpoint là công nghệ khác biệt so với 3D NAND. Nó không có bóng bán dẫn nên có thể truy cập vào từng byte dữ liệu nhỏ thay vì cả khối thông tin lớn như 3D NAND. Ngoài ra, 3D Xpoint còn có thể dùng làm bộ nhớ hệ thống dành cho các giải pháp lưu trữ hiệu suất cao.

Intel nói rằng tiềm năng ứng dụng công nghệ lưu trữ mới là rất lớn. Nó có thể dùng để nhận diện các mẫu phân tích, công nghệ học sâu hoặc xây dựng chuỗi di truyền. Nói chung, 3D Xpoint được xem là thành tựu quan trọng về bộ nhớ trong 20 năm qua.

Bình luận

Gửi bình luận

Email của bạn sẽ không hiển thị ra bên ngoài. Vui lòng điền thông tin vào mục được đánh dấu *

Bạn có thể sử dụng các thẻ HTML và các thuộc tính: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com